മലയാളം

0086-51081190812

info@qbheatexchanger.com

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം:വീട്>കേസുകൾ>അപേക്ഷ>ധാന്യ COFCO ഓയില് പ്രൊഡക്ഷൻ

ധാന്യ COFCO ഓയില് പ്രൊഡക്ഷൻ

Quanbang ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ചൂട് വാണിഭക്കാരെ ഓഫ് ചൈന നാഷണൽ ധാന്യങ്ങൾ, എണ്ണ, ആഹാര കോർപ്പറേഷൻ (COFCO) ധാന്യങ്ങൾ, എണ്ണ ഉത്പാദനം ഉപയോഗിക്കുന്നു