മലയാളം

0086-51081190812

info@qbheatexchanger.com

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം:വീട്>കേസുകൾ>അപേക്ഷ>പ്രോസസിങ് ഫീഡ്

പ്രോസസിങ് ഫീഡ്

Quanbang പ്രാദേശികമായി ഈ ട്യൂബ് ചൂട് വാണിഭക്കാരെ Bühler ഗ്രൂപ്പ് ഫീഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പദ്ധതിക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്നു